Unverblümt Stadtgarten Juli 21

Unverblümt: Theatersport

Datum: Mittwoch, 11. Mai 2022
Uhrzeit: 19:30
Ort: Stadtteilzentrum Vauban/ Haus 37, Alfred-Döblin-Platz 1

Eintritt: 8,-/ ermäßigt 5,- EUR